Snöstorp

Snöstorp är en villaförort 4,5 kilometer öster om Halmstad, Halmstads kommun i Halland.

Snöstorp ligger på den östra sidan av E6. I norr gränsar Snöstorp till Vallås och i sydost till Fyllinge.

Gamla Snöstorp, Lågagård, Brogård och Kammerslyckan är några av delarna i Snöstorp. År 2000 var folkmängden ca 2000 personer.